Płynność finansowa w e-commerce. Czym jest i jak ją utrzymać?

Czym jest cashflow? Jak dbać o płynność finansową? Sprawdź, z jakimi problemami boryka się e-commerce i jak im zapobiegać!

Cashflow największym zabójcą biznesów e-commerce. Jak zapobiegać zastojom finansowym w branży?

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa prowadzi do pogorszenia sytuacji na rynku, gorszych relacji z kontrahentami, utraty zaufania, a nierzadko oznacza koniec działalności. Na problemy z cashflow szczególnie narażona jest branża e-commerce. Sprawdź dlaczego!

Sklepów internetowych wciąż przybywa, branża rozwija się dynamicznie. Według udostępnianych danych, każdego miesiąca swoją działalność rozpoczyna ponad 300 nowych podmiotów. Niestety nieciekawie wygląda sytuacja finansowa przedsiębiorstw funkcjonujących w przestrzeni internetowej. W bardzo dobrej kondycji znajduje się jedynie 8% firm, w dobrej – 41%, a w złej i bardzo złej – aż 51%! 

Pod koniec 2021 roku długi e-sklepów przekroczyły 290 mln złotych. Powodem takiej sytuacji są kłopoty z płynnością finansową spowodowane pandemią, galopującą inflacją, wojną w Ukrainie. Wszystko to sprawia, że zmienia się sposób zachowania klientów, którzy nie tylko częściej porzucają koszyki, ale też dokonują zwrotów. Z naszego artykułu dowiesz się, jak odnaleźć się w nowej sytuacji i wyjść z kryzysu obronną ręką. 

Płynność finansowa – czym jest?

Płynność finansowa to zdolność do regulowania należności, a także zakupu towarów lub usług, które są niezbędne, aby firma mogła prawidłowo funkcjonować. Inaczej mówiąc – jest to różnica pomiędzy wpływami a wydatkami w przedsiębiorstwie. Zachowanie płynności pozwala na terminową wypłatę wynagrodzeń, zapłatę bieżących faktur, należności do ZUS i US. Świadczy o dobrej kondycji firmy, buduje jej pozytywny wizerunek. Przedsiębiorstwo płynne finansowo staje się godne zaufania, umacnia swoją pozycję na rynku i zwiększa swoją konkurencyjność. Jeśli zaś firma ma problemy z płynnością, mogą one doprowadzić nawet do ogłoszenia upadłości. Jak sprawić, by ryzyko zaistnienia takiej sytuacji było jak najmniejsze?

Specyfika branży e-commerce

Od pewnego czasu niezmiennie ubywa sklepów stacjonarnych, a zwiększa się liczba podmiotów działających w internecie. Branża e-commerce bez wątpienia weszła w okres wzmożonego rozwoju. Nie oznacza to jednak, że podmioty prowadzące działalność w sieci działają bez trudności. Sklepy online tracą najwięcej z powodu porzuconych koszyków oraz nagminnych zwrotów. Szacuje się, że niemal jedna czwarta zakupionych towarów wraca do sprzedającego. To właśnie obciążenia zwrotne (czyli tzw. chargeback) mogą być przyczyną problemów z płynnością finansową. Specjaliści twierdzą, że to największe wyzwanie, przed jakim stają sklepy internetowe.

Polityka zwrotów prowadzona przez podmioty działające w internecie jest wciąż złożoną kwestią. Z jednej strony zachęca kupujących do przeprowadzania transakcji, z drugiej wymusza na sprzedających konieczność zabezpieczenia odpowiedniego budżetu na ewentualne zwroty. Szalejąca inflacja i drastyczne wzrosty kosztów (np. transportu) dodatkowo komplikują sprawę. Nakłady na obsługę procesu odsyłania zakupionych towarów są coraz wyższe, co oznacza, że sprzedawcy będą szukać sposobów na ich zrekompensowanie – jednym z nich może być podnoszenie cen.

Sposoby na niezachwiany cashflow w e-commerce

Przepływem pieniędzy należy zarządzać, o czym coraz bardziej przekonują się nawet niewielkie sklepy internetowe. To jeden z priorytetów współczesnych firm. Jakie metody warto wykorzystywać? Przede wszystkim konieczne jest kontrolowanie wydatków i wpływów – pomocne będą zestawienia przepływów pieniężnych w dowolnym okresie. Taka kontrola może obejmować miesiąc, kwartał czy nawet rok. Zależnie od tego, jaka jest wielkość firmy, zestawienia mogą brać pod uwagę każdy pojedynczy wydatek lub być podzielone na kategorie wydatków. 

Zestawienia pozwolą zaobserwować, jak pieniądze przepływają przez przedsiębiorstwo, co z kolei ułatwi prognozowanie i przewidywanie wydatków. Taka metoda umożliwia zaobserwowanie słabych punktów i momentów, w których dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy wpływami a wydatkami. Prognozowanie przychodów i planowanie wydatków to najprostsze, a zarazem najważniejsze działania, jakie powinien podejmować każdy przedsiębiorca. W razie kłopotów warto sięgnąć po wsparcie z zewnątrz, np. pożyczkę przygotowaną specjalnie z myślą o sprzedawcach online. Booste oferuje kapitał dla e-commerce, dzięki któremu przedsiębiorca może nie tylko uniknąć kłopotów z cashflow, lecz także przeznaczyć środki na dalszy rozwój.

Po pierwsze – skup się na poprawie przepływu finansów

Jednym z pomysłów na poprawę cashflow w e-commerce jest zmiana polityki zwrotów. Wiele firm już teraz decyduje się na wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad ich przyjmowania. Choć rzeczywiście wpływa to pozytywnie na budżet, może zasadniczo zmienić spojrzenie klienta na danego sprzedawcę, a nawet zniechęcić do zakupu w jego sklepie. Dlatego alternatywnym rozwiązaniem jest utrzymywanie odpowiedniego budżetu na zwroty. W tym kontekście jeszcze wyraźniej widać, jak ogromne znaczenie ma planowanie i prognozowanie, które można wręcz uznać za klucz do sukcesu. 

Jeśli zgromadzenie odpowiedniego kapitału jest wyjątkowo trudne, przedsiębiorca powinien tym bardziej pomyśleć o:

  • możliwościach pozyskiwania finansowania zewnętrznego;
  • budowaniu pozytywnej historii kredytowej;
  • korzystaniu z oprocentowanego konta oszczędnościowego, które pozwoli pomnażać kapitał. 

Warto dbać również o jak najszybszą wysyłkę faktur, rozliczanie się z kontrahentami czy oferowanie im bonusów za szybszą zapłatę należności. To działania, które pomogą poprawić przepływ finansów w e-commerce.

Choć branża e-commerce ma się dobrze, a – co najważniejsze – nadal się rozwija, nie oznacza to, że nie boryka się z problemami. Newralgicznym punktem działalności wciąż są częste zwroty towaru i konieczność realizowania obciążeń zwrotnych. To w ich konsekwencji najczęściej dochodzi do zachwiania płynności finansowej. Do najważniejszych działań, na jakich musi skupić się przedsiębiorstwo, należy analizowanie i planowanie wydatków, stworzenie jasnej polityki zwrotów oraz budowanie pozytywnej historii kredytowej.